Các giới từ chỉ vùng, miền, nguồn gốc địa lý

Các giới từ chỉ vùng, miền, nguồn gốc địa lý

Các giới từ chỉ vùng miền trong tiếng Pháp
en dùng trước + tên nước giống cái hay tên lục địa
+ tên nước giống đực số ít bắt đầu bằng một nguyên âm hoặc h câm
+ tên vùng miền giống cái, số ít
Nghĩa: ở…
dans le + danh từ giống đực số ít chỉ vùng hoặc quốc gia
Nghĩa: trong…
dans les + danh từ số nhiều chỉ vùng, giống đực hoặc giống cái
Nghĩa: trong…
trong vùng núi Alpes \alp\ nf.pl dans les Alpes
trong vùng núi Andes \ɑ̃d\ nf.pl dans les Andes
ở vùng Bretagne (Pháp) \bʁə.taɲ\ en Bretagne
ở vùng Bavière (Đức) \ba.vjɛʁ\ en Bavière
ở Californie (Mỹ) \ka.li.fɔʁ.ni\ en Californie
 ở vùng núi Cantal \kɑ̃.tal\ nm dans le Canta
ở Wisconsin \wi.skɔn.sin\, \vi.skɔn.sin\, \wi.skɔ̃.sɛ̃\ nm dans le Wisconsin

Giới từ tiếng Pháp chỉ nguồn gốc địa lý

Để chỉ nguồn gốc địa lý ta dùng: – de + tên thành phố (không có mạo từ)
– de + danh từ giống cái chỉ vùng, miền hoặc quốc gia (không có mạo từ đi kèm)
– du + danh từ giống đực chỉ vùng, miền hoặc quốc gia (không có mạo từ đi kèm)
Để chỉ xuất xứ của một sản phẩm, một vật hoặc quê hương của một người ta dùng cấu trúc: nom + de + tên thành phố / danh từ giống cái chỉ vùng, miền hoặc quốc gia
hoặc
nom + du + danh từ giống đực chỉ vùng, miền hoặc quốc gia
Sự rút gọn của de và du Trước nguyên âm hoặc h câm, de và du được viết tắt thành d’
Các ví dụ
Tôi đến từ Rô ma. Je viens de Rome.
Tôi đến từ Praha. Je viens de Prague.
Tôi đến từ Madrid. Je viens de Madrid.
Tôi đến từ nước Bỉ. Je viens de Belgique.
Tôi đến từ California Je viens de Californie.
Tôi đến từ vùng Provence. Je viens de Provence.
Tôi đến từ Maroc. Je viens du Maroc.
Tôi đến từ Mê hi cô. Je viens du Mexique.
Tôi đến từ tỉnh Poitou. Je viens de Poitou.
cà phê Cô lôm bia le café de Colombie.
trái cây vùng Provence. les fruits de Provence.
tòa đại sứ nước Nga l’ambassade de Russie.
nữ hoàng Anh la reine d’Angleterre.
cà phê Braxin le café du Brésil
tòa đại sứ Nhật Bản l’ambassade du Japon
vua nước Marốc le roi du Maroc
các tòa đại sứ Ai Cập và Iran. les ambassade d’Egypte et d’Iran
các tòa đại sứ Hà Lan và Hung ga ri les ambassade de Hollande et de Hongrie.
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*