Category: Ngữ pháp tiếng Pháp

Ngữ pháp tiếng Pháp 2

A) Phong tục, tập quán, phép lịch sự  I) Chào nhau bằng tiếng Pháp  1) Khi không biết rõ người nào đó:  – ban ngày (dans la journée)  Bonjour + madame/ monsieur/ Isabelle  –...

Cách liên từ thuộc về cách giả định

Cách liên từ thuộc về cách giả định – Xem lại bài: Cách giả định trong tiếng Pháp 1) Thành ngữ diễn đạt ý định, mục tiêu để, để cho, để mà + mệnh...

Đại từ en trong tiếng Pháp

Cách sử dụng đại từ en trong tiếng Pháp: Đại từ quan hệ en trong tiếng Pháp được đặt trước động từ và dùng trong các trường hợp sau: 1) Thay thế cho cụm: mạo...

Cách giả định trong tiếng Pháp

Cách giả định trong tiếng Pháp + Cách chỉ định diễn tả Cách giả định diễn tả sự thật một cách khách quan. sự thật một cách chủ quan. + Cách giả định được...

Các giả thiết trong tiếng Pháp

Các giả thiết trong tiếng Pháp Giả thiết thuộc về tương lai Để trình bày giả thiết thuộc về tương lai ta dùng: Quand dùng cho một điều đã được xác thực Si dùng...

Cách điều kiện trong tiếng Pháp

Cách điều kiện trong tiếng Pháp Cách điều kiện ở thì hiện tại được thành lập bằng cách: lấy từ gốc của động từ ở thì tương lai đơn + âm tiết cuối của...