Category: Ngữ pháp tiếng Pháp

Ngữ pháp tiếng Pháp 2

A) Phong tục, tập quán, phép lịch sự  I) Chào nhau bằng tiếng Pháp  1) Khi không biết rõ người nào đó:  – ban ngày (dans la journée)  Bonjour + madame/ monsieur/ Isabelle  –...

Đại từ en trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online

Đại từ en trong tiếng Pháp

Đại từ en trong tiếng Pháp được sử dụng trước động từ, thay thế cho mạo từ bộ phận + danh từ hoặc de + danh từ chỉ vật; và trong một số thành...

Cách giả định trong tiếng Pháp

Cách giả định trong tiếng Pháp + Cách chỉ định diễn tả Cách giả định diễn tả sự thật một cách khách quan. sự thật một cách chủ quan. + Cách giả định được...

Các giả thiết trong tiếng Pháp

Các giả thiết trong tiếng Pháp Giả thiết thuộc về tương lai Để trình bày giả thiết thuộc về tương lai ta dùng: Quand dùng cho một điều đã được xác thực Si dùng...