Chào hỏi bằng tiếng Pháp

Xin chào (Khi gặp nhau vào ban ngày: buổi sáng, chiều) \bɔ̃.ʒuʁ\ Bonjour
Chào ông! Bonjour, monsieur.
Chào bà. Bonjour, madame.
Chào bà Doucet. Bonjour, madame Doucet.
Chào Salut
Chào Céline. Salut, Céline.