Cách chia động từ avoir trong tiếng Pháp

Cách chia động từ avoir trong tiếng Pháp ở các thì hiện tại, quá khứ kép, quá khứ chưa hoàn thành, tương lai đơn, thức giả định thì hiện tại, cách mệnh lệnh.

Cách chia động từ avoir trong tiếng Pháp: Động từ avoir là một trong những động từ cơ bản trong tiếng Pháp. Nó được sử dụng như một động từ thường hoặc dùng giống như động từ être làm trợ động từ trong các thì kép. Ở bài này ta sẽ ghi nhớ về cách chia động từ être ở các thì.

Các bài học tiếng Pháp online liên quan:

– Cách chia động từ être trong tiếng Pháp

– Danh từ trong tiếng Pháp: số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

Cách chia động từ avoir trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online

Cách chia động từ avoir trong tiếng Pháp – Học tiếng Pháp online

Cách chia động từ avoir trong tiếng Pháp ở các thì

ý nghĩa của động từ avoir \a.vwaʁ\ v: có, mang, đội
Cách chia động từ avoir trong tiếng Pháp ở thì hiện tại (Chú ý đọc nối âm)
\e\ ou \ɛ\
\a\
\a\
\a.vɔ̃\
\a.ve\
\ɔ̃\
j’ai
tu as
il, elle, on a
nous avons
vous avez
ils, elles ont
Bạn có địa chỉ email không? Tu as une adresse e-mail?

Từ vựng tiếng Pháp

Đồng ý. \d‿a.kɔʁ\ D’accord.
kính \ly.nɛt\ nf une lunette
la lunette
kính đeo mắt (pl) \ly.nɛt\ nf.pl des lunettes
les lunettes
đeo kính v avoir des lunettes
avoir les lunettes
– Chúng đeo kính phải không?
– Không, chúng không đeo kính.
– Est-ce qu’ils ont des lunettes?
– Non, ils n’ont pas des lunettes.

Các bài học tiếng Pháp online liên quan:

– Cách chia động từ être trong tiếng Pháp

– Danh từ trong tiếng Pháp: số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

Học tiếng Pháp online bài tiếp theo:

– Cách sử dụng động từ avoir trong tiếng Pháp

Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

1 Response

  1. 13/10/2018

    […] – Cách chia động từ avoir trong tiếng Pháp […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*