Cách chia động từ s’appeler

Cách chia động từ s’appeler trong tiếng Pháp: je m’appelle; tu t’appelles; il, elle, on s’appelle; nous nous appelons; vous vous appelez; ils, elles s’appellent

tên là /s‿a.pə.le/ đt phản thân s’appeler
/ma.pɛl/
/ta.pɛl/
/sa.pɛl/
/za.pə.lɔ̃/
/za.ple/
/sa.pɛl/
– je m’appelle
– tu t’appelles
– il, elle, on s’appelle
– nous nous appelons
– vous vous appelez
– ils, elles s’appellent
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*