Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp

Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp: Các giới từ à, au, en, aux được đặt trước tên nước để chỉ nơi người ta ở hoặc nơi đến.

Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp:

– Tên nước đứng một mình luôn có giới từ đi kèm. Ngoại trừ một số tên đảo cũng là tên nước: Cuba, Chypre, Taiwan, Singapour, Madagascar,…

– Để sử dụng đúng giới từ chỉ vị trí trước các danh từ chỉ tên nước ta cần nhớ giống và số của danh từ chỉ tên nước. Và tên nước đó có mạo từ xác định (le, la, les) đi kèm phía trước không.

Các bài học tiếng Pháp online liên quan

– Danh từ trong tiếng Pháp: số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

– Các danh từ chỉ tên nước, quốc tịch trong tiếng Pháp

– Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ

– Các giới từ chỉ vùng, miền, nguồn gốc địa lý

– Các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Pháp

Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online miễn phí

Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp – Học tiếng Pháp online miễn phí

nước Pháp la France
Hoa Kỳ, Mỹ les États-Unis

Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp

Để chỉ nơi người ta ở, nơi người ta đến ta dùng à + tên thành phố
+ tên nước không có mạo từ (các đảo, các nước là đảo, tên nước không có mạo từ đi kèm)
au + tên nước giống đực số ít, có mạo từ (mạo từ le đã được gộp vào trong au, à le được viết thành au), bắt đầu bằng phụ âm, trừ h câm. (Ngoại trừ: au Yémen)
en + tên nước giống cái hay tên lục địa
+ tên nước giống đực số ít, có mạo từ, bắt đầu bằng một nguyên âm hoặc h câm (ngoại trừ le Yémen)
aux + tên nước số nhiều
Ví dụ:
ở Canada au Canada
ở Bra xin au Brésil
ở Tây Ban Nha en Espagne
ở Pháp en France
ở Hy Lạp en Grèce
ở Scotland en Écosse
ở Mỹ aux États-Unis
ở Hà Lan aux Pays-Bas
ở Cuba à Cuba
ở Síp à Chypre
ở Đài Loan à Taiwan
ở Ma đa gát x ca à Madagascar
ở Póc tô ri cô à Porto-Rico
nước Y ê men le Yémen
ở Y ê men au Yémen

Các bài học tiếng Pháp online liên quan

– Danh từ trong tiếng Pháp: số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

– Các danh từ chỉ tên nước, quốc tịch trong tiếng Pháp

– Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ

– Các giới từ chỉ vùng, miền, nguồn gốc địa lý

– Các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Pháp

Học tiếng Pháp online bài tiếp theo:

– Các giới từ chỉ vị trí trong không gian và thời gian

Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

2 Responses

  1. 28/09/2018

    […] – Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp […]

  2. 28/09/2018

    […] – Cách sử dụng giới từ và tên nước trong tiếng Pháp […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*