Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ

Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ: il y a dùng để chỉ sự hiện hữu của người hay vật ở một nơi nào đó. C’est và ce sont được dùng tiếp sau.

Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ: Trong bài học này ta học về cách sử dụng il y a trong tiếng Pháp và c’est, và các ví dụ minh họa cụ thể.

Bài học tiếng Pháp online liên quan:

– C’est và Ce sont

– Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

– Mạo từ bất định trong tiếng Pháp

– Mạo từ bộ phận trong tiếng Pháp

– Danh từ trong tiếng Pháp: số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

– Danh từ giống đực và giống cái đặc biệt trong tiếng Pháp

– Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp

– Đại từ sở hữu trong tiếng Pháp

Cách sử dụng il y a và C'est trong tiếng Pháp và ví dụ - Học tiếng Pháp online

Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ – Học tiếng Pháp online

Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ

il y a có nghĩa là…
Đây là một cấu trúc không ngôi trong tiếng Pháp, dùng cho cả số ít lẫn số nhiều.
có.
Cách sử dụng il y a il y a được dùng để chỉ sự hiện hữu của người hay vật ở một nơi nào đó. Để tiếp tục nói về người hay vật đó ta dùng C’est hoặc Ce sont.
Cấu trúc ngữ pháp của il y a (Cụm từ chỉ nơi chốn, ) + il y a + (un, une, des, tính từ sở hữu) + danh từ.
C’est (Ce sont) + … (Khi tiếp tục nói về người hay vật được giới thiệu bởi il y a.
Cấu trúc ngữ pháp của il y a ở thể phủ định il n’y a pas de + (danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số ít – (thường dùng) hoặc số nhiều)
Về cách sử dụng c’est ta xem ở bài: C’est và Ce sont

Từ vựng tiếng Pháp và ví dụ sử dụng il y a và c’est trong tiếng Pháp

Ngoài đường, có một chiếc xe hơi màu xanh lục. Đó là chiếc Jaguar. Dans la rue, il y a une voiture verte: c’est une Jaguar.
Ta không nói: Dans la rue, c’est un….
Ngoài đường, có những cây đang trổ hoa. Dans la rue, il y a des arbres en fleurs.
Trên quảng trường, có những cây đang trổ hoa. Sur la place, il y a des arbres en fleurs.
Trong vườn nhà tôi, có những cây đang trổ hoa. Dans mon jardin, il y a des arbres en fleurs.
Ngoài đường, có một người.
Ngoài đường, có 10 người.
Dans la rue, il y a un homme.
Dans la rue, il y a dix hommes.
(Il y a dùng cả cho số ít và số nhiều)
Trong nước tôi, có hồ và núi. Dans mon pays, il y a des lacs et des montagnes.
Ở Budapest, có một con sông, đó là sông Danube. À Budapest, il y a un fleuve: c’est le Danube.
Trong văn phòng, có một người phụ nữ tóc hoe vàng: đó là cô thư ký. Dans le bureau, il y a une dame blonde, c’est la secrétaire.
ngăn kéo \ti.ʁwaʁ\ nm un tiroir
le tiroir
Không có cuốn sách nào trong ngăn kéo. Il n’y a pas de livre dans le tiroir.
cái đèn \lɑ̃p\ nf une lampe
la lampe
Không có cái đèn nào trên bàn. Il n’y a pas de lampe sur la table.
tủ lạnh \fʁi.ɡo\ nm un frigo
le frigo
=> pl nm.pl des frigos
les frigos
Không có trái cây trong tủ lạnh. Il n’y a pas de fruits dans le frigo.

Bài học tiếng Pháp online liên quan:

– C’est và Ce sont

– Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

– Mạo từ bất định trong tiếng Pháp

– Mạo từ bộ phận trong tiếng Pháp

– Danh từ trong tiếng Pháp: số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

– Danh từ giống đực và giống cái đặc biệt trong tiếng Pháp

– Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp

– Đại từ sở hữu trong tiếng Pháp

 

Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

4 Responses

 1. 27/09/2018

  […] Về cách sử dụng C’est và Ce sont với il y a ta xem bài: Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ […]

 2. 28/09/2018

  […] – Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ […]

 3. 28/09/2018

  […] – Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ […]

 4. 30/09/2018

  […] 9. Cách sử dụng il y a và C’est trong tiếng Pháp và ví dụ […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*