Category: Ngữ pháp tiếng Pháp

Ngữ pháp tiếng Pháp 2

A) Phong tục, tập quán, phép lịch sự  I) Chào nhau bằng tiếng Pháp  1) Khi không biết rõ người nào đó:  – ban ngày (dans la journée)  Bonjour + madame/ monsieur/ Isabelle  –...

Đại từ en trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online

Đại từ en trong tiếng Pháp

Đại từ en trong tiếng Pháp được sử dụng trước động từ, thay thế cho mạo từ bộ phận + danh từ hoặc de + danh từ chỉ vật; và trong một số thành...