Hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Pháp

Song ngữ – Hội thoại

– Tu vas bien?
– Oui, ça va bien.
Et toi? (Et vous?) Còn bạn thì sao?
Comment allez-vous?
– Comment allez-vous?
– ça va, merci. Et vous?
– Tu vas bien?
– ça va, merci. Et vous?
Comment va ton ami?
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*