Hỏi và nói về nghề nghiệp bằng tiếng Pháp

Hỏi và nói về nghề nghiệp bằng tiếng Pháp

Song ngữ – Hội thoại

Elle est étudiante. (Chú ý đọc nối âm)
Elle est professeur.
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*