Mạo từ bất định trong tiếng Pháp

Mạo từ bất định trong tiếng Pháp un, une, des được sử dụng để chỉ người hoặc vật chưa được xác định; hoặc diễn tả số lượng là một.

Mạo từ bất định trong tiếng Pháp được sử dụng phổ biến trong giao tiếp tiếng Pháp. Để nghe tiếng Pháp tốt ta cần chú ý sự nối vần của mạo từ xác định les và mạo từ bất định un, une, des với danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm đi theo sau nó.

Mạo từ bất định trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online

Mạo từ bất định trong tiếng Pháp – Học tiếng Pháp online

Mạo từ bất định trong tiếng Pháp và cách sử dụng

Mạo từ bất định trong tiếng Pháp gồm
un \œ̃\ đặt trước danh từ giống đực số ít
une \yn\ đặt trước danh từ giống cái số ít
des \de\ ou \dɛ\ đặt trước danh từ số nhiều
Cách sử dụng mạo từ bất định trong tiếng Pháp 1) Mạo từ bất định trong tiếng Pháp được sử dụng để chỉ người hoặc vật chưa được xác định.
2) Mạo từ bất định trong tiếng Pháp còn được dùng để diễn đạt số lượng, với ý nghĩa là một.
* Sự nối vần của mạo từ xác định và mạo từ bất định với danh từ theo sau Nếu danh từ theo sau bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm thì ta bắt buộc phải nối vần giữa mạo từ xác định les hoặc mạo từ bất định un, une, des với danh từ đó.
Ex: – một đứa bé – un enfant
– những sinh viên des enfants
les enfants
– những người đàn ông des hommes
– những người Hà Lan les Hollandais (không nối vần vì đây không phải là H câm)

Ví dụ sử dụng mạo từ bất định trong tiếng Pháp

một con mèo nm un chat
một chiếc xe hơi nf une auto
một con vật nm un animal
những con mèo nm.pl des chats
những con vật nm.pl des animals
những chiếc xe hơi nf.pl des autos
một cái tháp hiện đại nf une tour moderne
một người bán bánh mì nm un boulanger
une boulangère

Các bài học tiếng pháp online liên quan:

– Động từ être trong tiếng Pháp

– Các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp

– Tính từ tiếng Pháp: Tính từ số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

– Câu phủ định trong tiếng Pháp

– Câu nghi vấn trong tiếng Pháp

– Danh từ trong tiếng Pháp: số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

– Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

3 Responses

  1. 21/09/2018

    […] – Mạo từ bất định trong tiếng Pháp […]

  2. 21/09/2018

    […] – Mạo từ bất định trong tiếng Pháp […]

  3. 26/09/2018

    […] – Mạo từ bất định trong tiếng Pháp […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*