Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp: Cách sử dụng mạo từ xác định, ví dụ và sự rút gọn mạo từ xác định khi kết hợp với giới từ de, à.

Mạo từ xác định trong tiếng Pháp được sử dụng khi người hoặc vật đã được xác định; hoặc đối với các sự vật duy nhất; hoặc chỉ một gia đình hoặc diễn đạt một ý tổng quát. Bài này ta học cách sử dụng mạo từ xác định trong tiếng Pháp qua các ví dụ cụ thể.

Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online

Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp – Học tiếng Pháp online

Từ vựng tiếng Pháp

mặt trời, nắng, ánh nắng \sɔ.lɛj\ nm un soleil
le soleil
trái đất, đất, mặt đất (hàng không), đất liền (hàng hải) \tɛʁ\ nf une terre
la terre
sữa chua \ja.uʁt\ nm un yaourt
le yaourt
sữa chua (dùng ở Canada) \jɔ.ɡuʁ\ ou \jo.ɡuʁ\ nm un yogourt
le yogourt
yoga \jɔ.ɡa\ nm un yoga
le yoga
gia đình \fa.mij\ nf une famille
la famille
lớp, lớp học, bài giảng, giáo trình \kuʁ\ nm (sl+pl) un cours
le cours
des cours
les cours

Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

Mạo từ xác định trong tiếng Pháp gồm Số ít le \lə\  + danh từ giống đực số ít
la \la\ + danh từ giống cái số ít.
Chú ý, nếu danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm thì le, la được lược âm thành l’
Số nhiều les + danh từ giống đực hoặc giống cái số nhiều.
Chú ý cách phát âm:
Trước danh từ số nhiều bắt đầu bằng phụ âm, mạo từ xác định les đọc là: \le\ ,
trước danh từ số nhiều bắt đầu bằng nguyên âm, mạo từ xác định les đọc là: \lez\
Ngày mùng một le un
ngày mùng tám le huit
ngày mười một le onze
sữa chua \ja.uʁt\ le yaourt
yoga le yoga
* Với danh từ bắt đầu bằng h, ta chỉ lược âm le, la thành l’ khi đó là h câm. Còn với h bật hơi ta không lược âm.
một người l’homme
* Sự rút gọn của mạo từ khi đi với giới từ
Khi mạo từ xác đinh le, les đi với giới từ de và à nó được rút gọn:
1) de + le
2) de + les
3) à + le
4) à + les
(Cụm à la, à l’, de la, de l’ không được viết kết hợp)
1) du
2) des
3) au
4) aux
Chú ý: de la, à la không rút gọn
* Sự nối vần của mạo từ xác định và mạo từ bất định với danh từ theo sau Nếu danh từ theo sau bắt đầu bằng nguyên âm hoặc h câm thì ta bắt buộc phải nối vần giữa mạo từ xác định les hoặc mạo từ bất định un, une, des với danh từ đó.
Ex: – một đứa bé – un enfant
– những sinh viên des enfants
les enfants
– những người đàn ông des hommes
– những người Hà Lan les Hollandais (không nối vần vì đây không phải là H câm)

Cách sử dụng mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

1) Một cách tổng quát, mạo từ xác định được dùng để chỉ người, vật hoặc khái niệm đã xác định
2) Trước các danh từ chỉ sự vật duy nhất ta dùng mạo từ xác định
mặt trời le soleil
trái đất la terre
3) Để chỉ một gia đình ta dùng cấu trúc: les + tên riêng (không thêm s)
hoặc la famille + tên riêng (không thêm s).
Ex: gia đình Windsor les Windsor
= la famille Windsor
4) Để diễn đạt một ý tổng quát ta dùng mạo từ xác định: le, la + danh từ số ít
hoặc mạo từ xác định les + danh từ số nhiều
Ex: tình yêu l’amour
sức khỏe la santé
con người l’homme
con vật l’animal

Ví dụ sử dụng mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp

lớp học tiếng Đức \al.mɑ̃\ le cours d’allemand
Tháp Eiffel là một cái tháp cao lớn. La tour Eiffel est une tour immense.
ông bán bánh mì ở phố nhà tôi le boulanger de ma rue
tình yêu l’amour
sức khỏe la santé
sân bay l’aéroport
trường học l’école
sự may rủi le hasard
bánh ngọt có sô cô la un gâteau au chocolat
bánh sừng bò nhân hạnh đào un croissant aux amandes
quyển sách giáo viên le livre du professeur
sách sinh viên le livre des étudiants

Các bài học tiếng pháp online liên quan:

– Động từ être trong tiếng Pháp

– Các đại từ nhân xưng chủ ngữ trong tiếng Pháp

– Tính từ tiếng Pháp: Tính từ số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

– Câu phủ định trong tiếng Pháp

– Câu nghi vấn trong tiếng Pháp

– Danh từ trong tiếng Pháp: số ít, số nhiều, giống đực, giống cái

Bài học tiếng Pháp online tiếp theo:

– Mạo từ bất định trong tiếng Pháp

Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

3 Responses

  1. huong phan viết:

    MERCI

  1. 12/09/2018

    […] Previous story Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp […]

  2. 21/09/2018

    […] – Mạo từ xác định le, la, les trong tiếng Pháp […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*