Ngữ pháp tiếng Pháp

Các bài học về ngữ pháp tiếng Pháp:

Giới từ và trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Pháp

Ngữ pháp tiếng Pháp

Với các tên thành phố ta dùng giới từ à
ở Pari à Paris
ở Rôm à Rome
ở Tô ki ô à Tokyo
Like và chia sẻ cho bạn bè:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*