Tagged: học tiếng Pháp

Đại từ en trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online

Đại từ en trong tiếng Pháp

Đại từ en trong tiếng Pháp được sử dụng trước động từ, thay thế cho mạo từ bộ phận + danh từ hoặc de + danh từ chỉ vật; và trong một số thành...