Tagged: học tiếng Pháp trực tuyến

Câu nghi vấn trong tiếng Pháp - Học tiếng Pháp online

Câu nghi vấn trong tiếng Pháp

Câu nghi vấn trong tiếng Pháp được thành lập bằng cách lên giọng ở cuối câu, sử dụng est-ce que, đảo ngữ hoặc lặp lại danh từ làm chủ ngữ bởi một đại từ...